Κάντε λήψη του DivXLand Media Subtitler

Το DivXLand Media Subtitler είναι η καλύτερη εναλλακτική για τον υποτιτλισμό όλων των ειδών ταινιών πολύ γρήγορα κι εύκολα. Δωρεάν και πολύγλωσσο. Η δημιουργία και η επεξεργασία υποτίτλων δεν ήταν ποτέ τόσο διασκεδαστική κι εύκολη.

Το DivXLand Media Subtitler σας επιτρέπει να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε εξωτερικά αρχεία υποτίτλων για AVI, MPG, WMV και όλους τους τύπους βίντεο γρήγορα κι εύκολα. Η διαδικασία δημιουργίας υποτίτλου αποτελείται από τη χρήση ενός αρχείου απλού κειμένου που περιέχει τις γραμμές διαλόγων σε ακολουθία και την εφαρμογή των γραμμών αυτών στο ανοιχτό αρχείο πολυμέσων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του βίντεο με ένα απλό κλικ. Το πρόγραμμα ενσωματώνει επίσης χαρακτηριστικά αιχμής για την επεξεργασία και τη βελτίωση υπαρχόντων αρχείων υποτίτλων. Τώρα με υποστήριξη περισσοτέρων από 30 μορφών υποτίτλων.

Χαρακτηριστικά Προγράμματος

 • Δημιουργήστε υποτίτλους από αρχεία απλού κειμένου ή περιεχόμενα του πρόχειρου εύκολα
 • Άμεση προεπισκόπηση του βίντεο υπότιτλων χωρίς αποθήκευση
 • Αυτόματη θέση χρονισμού υποτίτλου και διόρθωση
 • Πολλαπλές καταστάσεις υποτιτλισμού διαθέσιμες
 • Υποστήριξη βασικής μορφοποίησης κειμένου
 • Υποστήριξη εισαγωγής/εξαγωγής περισσοτέρων από 30 μορφών υποτίτλων
 • Συντομεύσεις πληκτρολογίου για εύκολο έλεγχο της διαδικασίας υποτιτλισμού
 • Ορθογραφικός έλεγχος πολλαπλών γλωσσών
 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης αρχείων υποτίτλων σε βίντεο AVI
 • Υποστήριξη για όλες τις γλώσσες Ανατολικής Ασίας και για όλες τις γλώσσες με γραφή από Δεξιά προς Αριστερά.

Στιγμιότυπα Προγράμματος

Τρέχουσες υποστηριζόμενες μορφές υποτίτλων
Adobe Encore ● Advanced SubStation Alpha ● CSV (Excel) ● DKS ● DVD Subtitle System ● DVD Subtitle ● FAB Subtitler ● JACOSub 2.7 ● Karaoke LRC ● MacSUB ● Mac DVD Studio Pro ● MicroDVD ● MPlayer ● OVR Script ● Pinnacle Impression ● PowerDivx ● PowerPixel ● QuickTime Text ● RealTime ● SAMI ● SonicDVD ● Sonic Scenarist ● Spruce DVD Maestro ● Spruce Subtitle ● SubRip ● SubStation Alpha ● SubViewer 1.0 ● SubViewer 2.0 ● Tabbed values (generic) ● TMPlayer ● TurboTitler ● Ulead DVD Workshop ● ViPlay ● ZeroG
Κάντε λήψη του DivXLand Media Subtitler
version 2.2.1 • 2197 KB • APR 16, 2021
Ελπίζω να απολαμβάνετε το DivXLand Media Subtitler. Παρακαλούμε συμβάλλετε με μια μικρή δωρεά, οπότε το λογισμικό παραμένει δωρεάν. Σας ευχαριστώ!
 • Αυτό το πρόγραμμα διανέμεται δωρεάν. ©2003-2021 Andrés Zsögön.
 • Προαπαιτούμενα: Windows Media Player

Μεταφράσεις Προγράμματος

Μπορείτε να βοηθήσετε ώστε το DivXLand Media Subtitler προσβάσιμο σε περισσότερους χρήστες παγκοσμίως, κάνοντας προσθήκη ή ολοκληρώνοντας μία μετάφραση. Προκειμένου να ολοκληρώσετε μία μετάφραση, πηγαίνετε στο διάλογο Ρυθμίσεις > Γλώσσα και επιλέξτε το σύνδεσμο Ολοκληρώστε αυτή τη μετάφραση, για οδηγίες.

Χρήση ξένων γλωσσών στο DivXLand Media Subtitler

Το DivXLand Media Subtitler υποστηρίζει κάθε σύνολο χαρακτήρων, για εργασία με υποτίτλους σε κάθε γλώσσα, αρκεί οι γλωσσικές ρυθμίσεις να είναι σωστά ρυθμισμένες στα Windows.

Κάντε κλικ εδώ για υποστήριξη με αρχεία υποτίτλων μη Δυτικοευρωπαϊκών γλωσσών